مرد نیکونام نمیرد هرگز/ بیست دی ماه سالروز شهادت میرزاتقی خان امیرکبیر

میرزا محمدتقی‌خان فراهانی مشهور به امیر کبیر زادهٔ 1186 خورشیدی درهزاوه ـ اراک. او سیاستمدار و یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود. امیرکبیر

ادامه مطلب