ورود

بلاگ

آخرین مطالب
‍ درخواست موکد رئیس شورای اسلامی شهر از پیمانکاران شاهرودی برای مشارکت در پروژه های شهری

‍ درخواست موکد رئیس شورای اسلامی شهر از پیمانکاران شاهرودی برای مشارکت در پروژه های شهری

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود پیمانکاران شاهرودی در برنامه های عمرانی و زیباسازی مجموعه مدیریت شهری شاهرود مشارکت فعال داشته باشند.

سید مصطفی طباطبایی رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود از پیمانکاران
شاهرودی خواست تا در برنامه های عمرانی و زیباسازی مجموعه مدیریت شهری
شاهرود شرکت فعال داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود افزود: واقعا از همه پیمانکاران شاهرودی استدعا داریم
تا در طرح های زیباسازی و عمرانی مجموعه مدیریت شهری شرکت فعال داشته باشند و
در مناقصه های مربوط به پروژه ها شرکت کنند.

وی اظهار کرد: هدف ما و اولویت ما جذب پیمانکاران بومی شهرستان خودمان است چرا
که آنان را آشنا به فرهنگ و بافت شاهرود می دانیم و معتقدیم چون آنها این شهر را از
خود می دانند حتما دلسوزانه تر و زیربنایی تر به پروژه ها نگاه می کنند و بنابراین
می توان گفت کیفیت پروژه ها حتما بهتر خواهد شد.

طباطبایی با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر میلیاردها ریال پروژه شهرسازی و زیباسازی
در دستور کار مجموعه شهری شاهرود است افزود: چرا باید مشارکت شرکتهای
پیمانکاری شاهرود آنقدر کم باشد که در خیلی از پروژه ها شاهد حضور افراد غریبه و
ناآشنا با فرهنگ این شهر در اجرای پروژه ها باشیم؟

وی بیان کرد: هم اکنون پروژه تقاطع غیرهمسطح (روگذر) خیابان 12 فروردین به
مناقصه گذاشته شده و درخواست مشارکت شرکتهای رتبه 1 و 2 راه و ترابری را دارد و
پروژه های باغراه، پل سلامتی، پیاده راه و دهها پروژه دیگر تا چند روز آینده به
مناقصه گذاشته خواهد شد که انتظار داریم با وجود پیمانکاران قوی و قدرتمند
شاهرودی انشالله شاهد مشارکت آنها در این مناقصه ها باشیم.

پیمانکاران شاهرودی، دانش قدرتمند جوانان شاهرودی را به رخ دیگران بکشند

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود با تاکید بر اینکه هم اکنون در حوزه فضای سبز دو
شرکت غیربومی و در حوزه خدمات شهری هم به همین ترتیب شرکتهای غیربومی
مشغول به فعالیت هستند گفت: چرا نباید درآمد حاصل از این خدمات به جیب مردم
شهر خودمان برود؟

طباطبایی بار دیگر از پیمانکاران شاهرودی خواست با شرکت در مناقصه های مدیریت
شهری شاهرود ضمن انتفاع از این پروژها با باقی گذاشتن آثاری از خود، دانش قدرتمند
جوانان شاهرودی را به رخ دیگران بکشند افزود: مطمئنم پتانسیلهای خوبی در
شهرستان شاهرود به لحاظ توان علمی و مالی است که در صورت اجرای پروژه ها
حتما موجب تعجب دیگران خواهد شد.

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید