ورود

بلاگ

آخرین مطالب
اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌های در حال اتمام است

اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌های در حال اتمام است

اولویت تخصیص اعتبار به طرح های اولویت دار و پروژه های نیمه تمام

فرماندار شاهرود با بیان اینکه اولویت تخصیص اعتبار به طرح های اولویت دار و
پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاست، افزود: دستگاه اجرایی یک هفته
فرصت دارند تا طرح های اولویت دار و پروژه نیمه کاره و مهم را معرفی کنند.

نادرفخری روز یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شاهرود تصریح کرد: این کمیته بعد
از شورای اداری یکی از مهمترین ارکان ساختار مدیریتی شهرستان است.

وی با بیان اینکه تاکنون در برنامه ریزی بیشتر به توزیع اعتبارات توجه شده و ارزیابی
و کارشناسی در این زمینه مغفول مانده ، اظهار داشت:
باید برنامه ریزی دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شود از
برنامه های ارایه شده یک مدیر در سال گذشته تا چه مقدار محقق شده است.

فرماندار شاهرود از تشکیل کمیته کارشناسی و ارزیابی با ترکیب چند مدیر اداره در
زیر مجموعه کمیته برنامه ریزی خبر داد
و گفت: در این کمیته برنامه ها، اعتبار در خواستی و مقدار اجرایی شدن برنامه بررسی می شود.

به گفته وی این کمیته موظف به کارشناسی و بررسی طرح های سال ۱۳۹۹ بوده و
ارزیابی طرح های سال ۱۳۹۸ نیز در دستور کار قرار خواهد داد.

فخری ادامه داد :
کمیته کارشناسی و ارزیابی تصمیم سازی کرده و با ارائه طرح ها در کمیته
برنامه ریزی شهرستان تصمیم گیری خواهد شد.

معاون استاندار سمنان با بیان این که مدیر توانمند برنامه ریزی را در اولویت کار خود قرار می‌دهد، یادآور شد:
مدیران دستگاه‌های اجرایی برنامه ریزی، سازماندهی وکنترل و نظارت ورا در دستور کار
قرار داده و پس از اجرای آن اهداف محقق شده را تبیین کنند.

فخری با اشاره به اینکه برای هر ماموریت و هدف باید برنامه تعریف و بر اساس آن
منابع تامین و نظارت و ارزیابی نهایی انجام شود، تصریح کرد:
کمیته برنامه ریزی شهرستان می بایست دستکم هر ۴۵ روز یکبار تشکیل شده و گزارش‌ها ارائه شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی، توزیع اعتبارات، نظارت و ارزیابی عملکرد بر عهده این کمیته است، ابراز داشت:
مسوولان دستگاه های اجرایی باید گزارشی از برنامه های سال گذشته ارائه داده و
اعلام کنند تاکنون چقدر از برنامه هایشان تحقق یافته است.

فرماندارشاهرود از مدیران شهرستان خواست با برنامه ریزی دقیق تلاش شود تخصیص اعتبارات ازمیانگین استانی کمتر نباشد.

وی تاکید کرد:
دستگاه هایی اجرایی که از اعتبارات ملی، استانی و شهرستانی برخوردار هستند باید گزارش عملکرد ارائه دهند.

فخری با بیان اینکه باید طرح های مستمر سال گذشته به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار گیرند، افزود:
ممکن است برخی از دستگاه های اجرایی از محل طرح های مستمر ازمحل اعتبارات شهرستانی برای برخی هزینه های جاری پرداخت ماموریت، اضافه کار و قراردادهای کارمندان در قالب طرح استفاده کنند که این کار شایسته ای نیست.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در خصوص توزیع اعتبارات شهرستان فقط برعهده کمیته برنامه ریزی شهرستان است، گفت:
یکی از معیارهای مهم در رعایت عدالت توزیعی اعتبارات شهرستان تعداد جمعیت و محرومیت منطقه است.

فرماندارشاهرود از مدیران شهرستان هم خواست در نشست ها حضور یابند و اگر جانشین می فرستند با اختیار کامل باشند.

وی ازعدم حضور مدیران استانی در نشست های شهرستان گلایه کرد و اظهار داشت:
مدیران استانی که پس از هفت ماه به شاهرود نیامده و شناخت محیطی ندارند،
چگونه می توانند برنامه ریزی مناسبی برای شهرستان داشته باشند.

در این نشست توزیع اعتبارات باقی مانده موضوع مالیات بر ارزش افزوده برای
روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، تبیین سیاستهای توزیع اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه ای استانی در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید