ورود

بلاگ

آخرین مطالب
تلاش مدیریت شهری به سمت شهری پایدار

تلاش مدیریت شهری به سمت شهری پایدار

رویکرد اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری در شاهرود

شهردار شاهرود با اشاره به رویکرد اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری در شهر، گفت:
هر پدیده ای در جامعه، یک وجه اجتماعی و فرهنگی دارد چرا که هر جا انسان ها کنارهم
قرار گیرند و اجتماعی را شکل دهند، در اثر کنش و تعاملات متقابل وجوه مختلف و
فرهنگی خود را نشان می دهند.

مهندس علیرضا حاجی محمد علی شهردار شاهرود با بیان اینکه در میان اجتماعات انسانی
، شهر را می توان با توجه به تراکم جمعیت، سرعت و پویایی فعالیت ها، تخصص گرایی
و تقسیم کار اجتماعی متمایز دانست، افزود: اگر در برنامه ریزی شهری و مدیریت
شهری بتوانیم به گونه ای این بافت، ساختار و فعالیت را تنظیم کنیم، به توسعه تعاملات
و ارتباط عمیق و کیفی شهر کمک کرده ایم و این مورد قطعا بیشترین کمک را به ارتقای
حس تعلق اجتماعی ، هویت یابی و تامین نیازهای عاطفی شهروندان خواهد کرد.

شهردار شاهرود در ادامه ابراز داشت: از آنجا که نگاه انسانی به شهر و شهروندان می طلبد که آسایش
و تامین نیازهای روحی و اجتماعی شهر نشینان مورد توجه قرار گیرد،
مدیریت شهری شاهرود، ضروری می داند که برنامه ریزی و مدیریت شهری با
رویکردی فرهنگی و اجتماعی در راستای توسعه سطح روابط و مناسبات انسانی
در شهر، جایگزین شود.

ویژگی های شهر پایدار

  • شهر متعادل و عدالت محور
  • شهر زیبا
  • شهر خلاق
  • شهر اکولوژیکی
  • شهر با سهولت دسترسی و ارتباط بالا

مدیریت شهری شاهرود با جدیت و تلاش مستمر سعی دارد این شهر را به شهری پایدار برای شهروندانش تبدیل نماید.

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید