ورود

بلاگ

آخرین مطالب
طرح جامع شاهرود پس از ۱۰ سال ابلاغ شد

طرح جامع شاهرود پس از ۱۰ سال ابلاغ شد

علی صادقی معاون شهرسازی و معماری اداره کل عنوان کرد: با عنایت به مصوبه شورای عالی
شهرسازی ومعماری ایران مورخ 25/6/98 و موارد مطرح شده در نامه اعلام مصوبه مذکور
(نامه شماره 300/04/98 مورخ 6/8/98 وزارت راه وشهرسازی ) با برگزاری جلسات فشرده
و متعدد اصلاحات زیر در طرح جامع شهر شاهرود صورت پذیرفت:

 • در راستای حفظ هویت باغشهری شاهرود بررسی و ممیزی باغات به صورت وسیع و گسترده
  انجام و در این راستا حدودا 180 باغ شناسایی گردید.
 • با پیگیری های متعدد این اداره قسمتی از اراضی منطقه شهنما که به استناد مصوبه مذکور از
  طرح خارج شده بود به محدوده بازگشت.
 • با برگزاری جلسات مکرر پیرامون اراضی تصرفی ارتش در شرق بلوار خاوران اراضی مزبور
  آزاد سازی و 65 هکتار به محدوده شهر جهت طرح اقدام ملی مسکن الحاق گردید.
 • طرح محور چهل پیچ و خیابان شهید صدوقی به عنوان بافت ارزشمند تاریخی در دستور کار قرارگرفت.
 • طرح تجدید نظر شهرک نوین پس از حدود 40 سال از زمین تصویب اولیه در دستور کار
  کارگروه امور زیر بنایی قرار گرفت.

ارسال مجدد نقشه ها، گزارش ها و معماری اصلاحات مربوط به طرح جامع شاهرود به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

وی در ادامه افزود: پس از انجام کلیه موارد بالا طرح جامع طی نامه شماره 38029 مورخ 20/12/98
به وزارتخانه ارسال گردید که بازگشت به این نامه شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاحات مربوط به
حرایم گسل ها و هم چنین لحاظ نمودن حریم و بستر رودخانه ها و مسیل های شهر در طرح جامع
را خواستار شد. با توجه به مکاتبات متعدد با اداره آب منطقه ای متاسفانه پاسخ صریح و روشنی از
سوی این اداره دریافت نگردید و حرایم مذکور به صورت تقریبی بر روی نقشه طرح جامع  جانمایی
گردیده و نقشه ها و گزارش ها مجددا طی نامه شماره 4879 مورخ 28/2/99 به شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران ارسال گردید .

در این مرحله ضمن موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری با کلیات طرح با توجه به تغییرات صورت
گرفته از سوی آن شورا و نماینده وزارت کشور در نظام پهنه بندی تراکمی؛  که این امر موجب تغییرات
عمده در روند ساخت و سازهای صورت گرفته در شهر خواهد موضوع جهت تایید نهایی طی نامه
شماره 10162 مورخ 10/4/99 به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردیده
است؛ که امید است با توجه به پیگیری های شبانه روزی این اداره کل طرح جامع نهایتا تا انتهای تیرماه
ابلاغ گردد.

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید