ورود

بلاگ

آخرین مطالب
عدم یکسان بودن  تخفیفات ایستگاه اینچه برون با ایستگاه های همجوار برای افزایش ظرفیت صادرات/ بررسی موضوع انتقال آب چشمه  های قطری وجاده علی  آباد به شاهرود

عدم یکسان بودن تخفیفات ایستگاه اینچه برون با ایستگاه های همجوار برای افزایش ظرفیت صادرات/ بررسی موضوع انتقال آب چشمه های قطری وجاده علی آباد به شاهرود

جلسات مسئولان استان گلستان و سمنان جهت رفع مشکلات مرز اینچه برون ، پروژه آب قطری و جاده
علی آباد به شاهرود درمحل راه آهن گرگان
در این جلسه که با تلاش و حضور نادر فخری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود
و فرمانداران محترم شهرستان های گنبد کاووس ، علی آباد کتول، مدیرعامل سیمان ومدیران کل گمرک،
راه آهن ،راه وشهرسازی وآب وفاضلاب استان های گلستان و سمنان و مدیران دوشهرستان گنبد وشاهرود درگرگان برگزار گردید
مشکلاتی که صادرکنندگان از آن مرز از جمله شرکت سیمان شاهرود با آن مواجه می باشد مطرح گردید.

عدم یکسان بودن تخفیفات ایستگاه اینچه برون با ایستگاه های همجوار برای افزایش ظرفیت صادرات ـ تصویر 2

برخی مشکلات مرز اینچه برون عبارتند از :

  • وضعیت نامناسب جاده دسترسی به خط بارگیری موسوم به خط ۷
  • محدود بودن زمان تخلیه و بار گیری در محل
  • نبود تسهیلات رفاهی حداقل برای رانندگان
  • عدم یکسان بودن تخفیفات ایستگاه اینچه برون با ایستگاه های همجوار برای افزایش ظرفیت صادرات

بهسازی راه های دسترسی توسط شرکت سیمان
شاهرود با هزینه شرکت و هماهنگی اداره کل محترم
راه آهن شمال شرق (۲)

عدم یکسان بودن تخفیفات ایستگاه اینچه برون با ایستگاه های همجوار برای افزایش ظرفیت صادرات ـ تصویر3

در ادامه با حسن توجه تمامی مسئولین حاضر در جلسه تصمیماتی برای رفع مشکل فوق اتخاذ گردید از جمله اقدام شرکت سیمان شاهرود به بهسازی راه های دسترسی با هزینه شرکت و هماهنگی اداره کل محترم راه آهن شمال شرق (۲)، پیگیری مکاتبات برای تسری تخفیفات به سایر ایستگاه های همجوار خصوصا ایستگاه گرگان،

ضمن اینکه مقرر شد مدیر عامل سیمان شاهرود به همراه مسئولین محترم راه آهن ضمن بازدید از مرز پس از پایان جلسه تصمیمات فوق را اجرایی نمایند.

بررسی موضوع انتقال آب چشمه های قطری وجاده علی آباد به شاهرود

 عدم یکسان بودن تخفیفات ایستگاه اینچه برون با ایستگاه های همجوار برای افزایش ظرفیت صادرات ـ تصویر 4

در جلسه دوم موضوع انتقال آب چشمه های قطری وجاده علی آباد به شاهرود نیز مطرح گردید و
تصمیمات دراین خصوص به بازدید میدانی مشترک و جلسه بعدی با حضور تعدادی دیگر از مسئولین
دو استان موکول گردید.

تصویر5

محمد رضا بازوی مدیرعامل سیمان شاهرود در این رابطه از اقدام به موقع و جهادی معاون محترم استاندار
و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در تشکیل این جلسه که تاثیر بسیار موثری در افزایش صادرات شرکت
خواهد داشت تشکر و قدردانی نمود.

تصویر6
تصویر 7

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید