ورود

بلاگ

آخرین مطالب
موزه شاهرود در مقابل بی مهری های اداره کل بلا تکلیف است

موزه شاهرود در مقابل بی مهری های اداره کل بلا تکلیف است

شاهرود در تنهایی خود تاریخی را می بازد، در حالی که اداره کل میراث ….
استان با بودجه اقدام به خرید موزه نمود و بر سردر آن موزه سمنان زده شده و مجدد بودجه‌های
راه اندازی موزه پهنه گرفتن و در حال حاضر بودجه ساخت موزه بزرگ سمنان تامین و به
مناقصه رفت شاهرود نیز با وجود اولین و قدیمی ترین موزه تخصصی باستان شناسی استان با
بی مهری های اداره کل بلا تکلیف است . لازم به ذکر است این مورد سال دیگر موزه هایی از
جمله موزه دفاع مقدس در سمنان راه اندازی شد در حالی که شاهرود مهد شهدای کشور از
لحاظ تعداد نسبت به جمعیت ، با بی مهری نسبت به راه اندازی موزه آب مواجه است چرا که در
سمنان با تخصیص بودجه در حال راه اندازی است .

شاهرود اگر جز استان سمنان است، با وجود قیمت لابراتوارهایی که در موزه ملی ایران باستان پس از
شهر سوخته مهمترین آثار مکتوب مربوط به تپه چخماق شاهرود را به نمایش گذاشته است.

درخواست شهرداری شاهرود از اداره کل استان نسبت به تحویل موزه شاهرود

حال در این شرایط شهردار شاهرود با توجه به بی مهری های اداره کل استان ، وارد میدان شد و
درخواست تحویل موزه شاهرود را داشته تا ضمن توسعه موزهو برنامه های فرهنگی جانبی محل
فعلی شهرداری به پارک موزه شاهرود تبدیل گردد .
این پیشنهاد مورد استقبال موثران و بزرگان شهر قرار گرفته امیدواریم با این تغییر وضعیت شاهد
تحول در موزه شاهرود و حفظ میراث فرهنگی شهرمان باشیم.

همچنین شهردار شاهرود با توجه به بی مهری های سالیان متمادی به بافت تاریخی شاهرود و
وجود حتی یک بنای فاخر بازسازی شده در این شهر همچنین عدم توجه به محور گردشگری،
جهت توسعه گردشگری شاهرود، احیای بافت تاریخی مزار، کف سازی و ستاره سازی را در
دستور کار خود قرار داده است.

پی نوشت

حال سوال اینجاست: در حالی که مرکز استان با تاریخ سازی خود را به کاشان نزدیک می کند و
حمایت و بودجه های اداره کل را دارد ، شاهرود به کجا خواهد رسید؟

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید