ارزآوری 5 میلیون دلاری صادرات سیمان از شاهرود

بهروز اسودی : صادرات سیمان از شاهرود بیش از پنج میلیون دلار برای کشور ارز آوری داشته است .

ادامه مطلب