ورود

برچسب: دولت

پشت پرده غیب شدن سهمیه ها از کارت‌سوخت

در پی انتقاد های مردمی از کاهش چند لیتری سهمیه‌های سوخت، بدون سوخت گیری و با ایراد نرم افزاری، شرکت

ادامه مطلب

ابلاغ مصوبه ثبت 13 دی ماه به نام روز جهانی مقاومت توسط رئیس جمهور

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه طی جلسه برگزار شده در روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه،

ادامه مطلب

نخستین سه فوریتی تاریخ مجلس ایران/ با امضاء دکترحسینی شاهرودی و سایر نمایندگان مجلس طرح سه فوریتی اقدام ایران علیه آمریکا تصویب شد.

تایید مشروط طرح سه فوریتی اقدام متقابل ایران علیه_آمریکا ازسوی شورای محترم نگهبان

ادامه مطلب